17lat
AktualnościUkończyliśmy prace nad systemem informatycznym umożliwiającym sprawne zarządzanie strukturą MLM.

Aktualności

Ukończyliśmy prace nad systemem informatycznym umożliwiającym sprawne zarządzanie strukturą MLM.

Utworzono dnia: 2011-08-03 14:32:35

System MLM umożliwia zarządzanie przedsiębiorstwem wykorzystującym sprzedaż wielopoziomową. Umożliwia m.in. sprawne rozliczanie prowizji.

Oprogramowanie MLM ma duże możliwości adaptacyjne, może pobierać dane o sprzedaży we wszystkich popularnych formatach. Cechą wymagającą szczególnego podkreślenia jest elastyczność systemu, który może być skonfigurowany do sprzedaży zarówno produktów ubezpieczeniowych, bankowych jak i np. telefonów. Może on współpracować zarówno z ogromnym systemem ERP towarzystwa ubezpieczeniowego czy banku, jak i z prostym sklepem internetowym.

 

Jak przebiegały prace przy stworzeniu Systemu zarządzania sprzedażą MLM?

Przygotowanie Systemu MLM poprzedzone było gruntownym przebadaniem potrzeb klienta, opracowana została makieta, która posłużyła do usunięcie błędów w funkcjonalności i użyteczności oraz pomogła ukształtować system, który miał być wygodny w użyciu zarówno dla kierownictwa firmy, jak i dla pracowników administracyjnych czy dla osób w strukturze MLM. Na tym etapie rozwiązany został także problem przetwarzania w jednym miejscu wielu rodzajów danych, bo czym innym jest sprzedaż polisy na życie, a czym innym telefonu komórkowego. System miał bowiem gwarantować pełną elastyczność. Pierwszy etap prac zajął około roku czasu.

Po uzyskaniu satysfakcjonującej użyteczności produktu nastąpiła faza kodowania aplikacji. W tym czasie aplikacja została poszerzona o dodatkowe funkcje. Faza ta wraz z usuwaniem błędów zajęła także około 12 miesięcy. Na obecnym etapie rozwoju dysponujemy silnikiem, który umożliwia nam elastyczne podejście do zagadnienia zarządzania MLM i pozwala na szybkie wdrożenie.

powrót