17lat
603 530 144 hosting             696 782 409 pozycjonowanie
AktualnościUkończyliśmy prace nad systemem informatycznym umożliwiającym sprawne zarządzanie strukturą MLM.

Aktualności

Ukończyliśmy prace nad systemem informatycznym umożliwiającym sprawne zarządzanie strukturą MLM.

Utworzono dnia: 2011-08-03 14:32:35

System MLM umożliwia zarządzanie przedsiębiorstwem wykorzystującym sprzedaż wielopoziomową. Umożliwia m.in. sprawne rozliczanie prowizji.

Oprogramowanie MLM ma duże możliwości adaptacyjne, może pobierać dane o sprzedaży we wszystkich popularnych formatach. Cechą wymagającą szczególnego podkreślenia jest elastyczność systemu, który może być skonfigurowany do sprzedaży zarówno produktów ubezpieczeniowych, bankowych jak i np. telefonów. Może on współpracować zarówno z ogromnym systemem ERP towarzystwa ubezpieczeniowego czy banku, jak i z prostym sklepem internetowym.

 

Jak przebiegały prace przy stworzeniu Systemu zarządzania sprzedażą MLM?

Przygotowanie Systemu MLM poprzedzone było gruntownym przebadaniem potrzeb klienta, opracowana została makieta, która posłużyła do usunięcie błędów w funkcjonalności i użyteczności oraz pomogła ukształtować system, który miał być wygodny w użyciu zarówno dla kierownictwa firmy, jak i dla pracowników administracyjnych czy dla osób w strukturze MLM. Na tym etapie rozwiązany został także problem przetwarzania w jednym miejscu wielu rodzajów danych, bo czym innym jest sprzedaż polisy na życie, a czym innym telefonu komórkowego. System miał bowiem gwarantować pełną elastyczność. Pierwszy etap prac zajął około roku czasu.

Po uzyskaniu satysfakcjonującej użyteczności produktu nastąpiła faza kodowania aplikacji. W tym czasie aplikacja została poszerzona o dodatkowe funkcje. Faza ta wraz z usuwaniem błędów zajęła także około 12 miesięcy. Na obecnym etapie rozwoju dysponujemy silnikiem, który umożliwia nam elastyczne podejście do zagadnienia zarządzania MLM i pozwala na szybkie wdrożenie.

powrót